Energia i czas

Unikatowa oferta kalendarzy książkowych uzupełniona o poradnik z dziedziny zarządzania czasem.

Zarządzanie czasem to zespół procesów wymaganych do osiągnięcia wyznaczonych celów w zakładanym czasie.

Zorganizuj swój czas i zarządzaj swoją energią.

Zarządzaj swoim czasem i oszczędzaj energię.

Zarządzanie czasem dotyczy działań wymaganych do osiągnięcia wyznaczonych celów w zakładanym czasie.

Zarządzanie czasem obejmuje:

  • Określanie celów – specyfikacja działań, które muszą zostać wykonane dla osiągnięcia wyznaczonych celów
  • Planowanie – szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie konkretnych działań
  • Decydowanie o sposobie realizacji zadań
  • Działanie – budowa harmonogramu działań dla wykonywanych czynności, analiza kolejności działań, czasów trwania oraz wymaganych zasobów
  • Nadzorowanie – kontrolowanie osiągniętych wyników i ewentualna korekta celów

Analiza ABC

Technika, która jest wykorzystywana w długoterminowym zarządzania czasem i polega na łączeniu zadań w grupy. Grupy te często są oznaczone A, B, i C – stąd nazwa. Zajęcia są uszeregowane według ogólnych kryteriów:

A – Zadania, które są postrzegane jako pilne i ważne,
B – Zadania, które są ważne, ale nie pilne,
C – Zadania, które nie są ani pilne, ani ważne.
(Lista C może również obejmować zadania, które są pilne, ale nie ważne.)

Każda grupa jest uporządkowana wg priorytetów. Analiza ABC może oczywiście zawierać więcej niż trzy grupy.