Przejdź do treści

Szkolenia z efektywnego zarządzania czasem

Prowadzimy szkolenia z efektywnego zarządzania swoim czasem. Użycie kalendarza jest integralnym elementem naszego programu. Efektywność pracy wzrasta, kiedy dokonamy werbalizacji zadań i celów. Dokładne rozplanowanie (czasami nawet z 30 minutową dokładnością) pomaga utrzymać wysoką efektywność.

10
Załącz koncetrację!
techniki zarządzania czasem

Jakie są techniki zarządzania czasem?

Samo zarządzanie czasem opiera się na wyborach — Ty decydujesz, co musisz zrobić, kiedy musisz skończyć i jakie zadania musisz wykonać, aby osiągnąć swoje cele.

Jeśli postawisz na pierwszym miejscu wartościowe, zorientowane na cel zadania, ukończysz je przed terminem, ale także zostawisz sobie czas na prowadzenie zdrowego trybu życia, będziesz mógł powiedzieć, że dobrze zarządzałeś swoim czasem.

Techniki zarządzania czasem to zbiór reguł i zasad, których należy przestrzegać, aby być bardziej produktywnym i efektywnym w gospodarowaniu czasem, podejmować lepsze i szybsze decyzje, a także osiągać więcej w krótszym czasie i mniejszym wysiłkiem.

Szkolenia z efektywnego zarządzania czasem

Istnieje wiele technik zarządzania czasem opartych na zatwierdzonych najlepszych praktykach zarządzania czasem:

Zapisz, co musisz dzisiaj zrobić
Pracuj najpierw nad ważnymi i pilnymi zadaniami
Oszczędność czasu na zadania priorytetowe, zadania rutynowe, ale też przerwy
Właściwe zarządzanie stresem
Właściwe zarządzanie zespołem
Śledzenie postępów projektu i identyfikacja opóźnień

Większość technik zarządzania czasem dotyczy jednego lub więcej z wymienionych punktów i możesz dokonać wyboru technik zarządzania czasem, sprawdzając, co chcesz poprawić w swojej rutynie.

Oprócz tego musisz również wziąć pod uwagę umiejętności zarządzania czasem, które musisz poprawić, oraz swój osobisty styl zarządzania czasem. Co więcej, możesz wybrać konkretne techniki zarządzania czasem w pracy, dzięki czemu lepiej zorganizujesz również swój dzień pracy.

Szkolenia z efektywnego zarządzania czasem

Umiejętności zarządzania czasem

Umiejętności efektywnego zarządzania czasem obejmują:

Wyznaczanie celów SMART

— upewnij się, że cele, które sobie wyznaczyłeś, są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Skuteczne planowanie

— upewnij się, że masz zdefiniowane zadania i zasoby, aby stworzyć plan, który prowadzi do celu

Mówienie „nie”

— to małe dwuliterowe słowo pomoże ci zaoszczędzić więcej czasu na własne priorytety

Ustalanie priorytetów

— Inwestowanie czasu we właściwe zadania będzie wymagało mniej wysiłku, ale przyniesie lepsze rezultaty

Zarządzanie stresem

— upewnij się, że radzisz sobie ze stresem za pomocą strategii i taktyk odprężających

Unikanie rozpraszaczy

— rozpraszacze odbierają czas, w którym powinieneś pracować lub odpoczywać

Szkolenia z efektywnego zarządzania czasem – aby poprawić swoje wysiłki związane z zarządzaniem czasem, musisz ćwiczyć te umiejętności. Oprócz korzyści płynących z lepszego zarządzania czasem w pracy, efektywne zarządzanie czasem jest również istotną umiejętnością dla uczniów.